Máte dotaz nebo se chcete objednat? Volejte 499 859 755 nebo 499 813 978

Chirurgie ruky

Chirurgie ruky je podoborem plastické chirurgie, a je také v centru zájmu našeho pracoviště. Provádíme léčbu úrazových a poúrazových stavů, ale také neúrazových onemocnění ruky.

Onemocnění ruky jsou obecně v populaci poměrně častá, jelikož ruka u každého člověka je velmi vytíženým orgánem prakticky v průběhu celého dne. Ruka je rovněž často postihována různě rozsáhlými úrazy, někdy dochází až ke ztrátám tkání či celých prstů. Výsledné stavy mohou vést až k invaliditě, a mohou tak mít významný vliv na další život pacienta.

Chirurgie ruky je podoborem, který zasahuje do mnoha medicínských odborností (chirurgie, ortopedie, neurochirurgie, plastická chirurgie). Je však bohužel často podoborem opomíjeným, zřejmě z důvodu malých rozměrů kostí a ostatních tkání ve srovnání s ostatními částmi těla. Proto se často setkáváme s tím, že problematika ruky je na mnoha pracovištích skutečně okrajová, byť tomu význam tohoto tělesného orgánu pro další život každého pacienta neodpovídá.

Odbornost našeho pracoviště je podpořena zázemím Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie, který v oboru chirurgie ruky dosáhl díky svým výsledkům až světového ohlasu. Současně nám ústav poskytuje zázemí pro složitější zákroky, pro jejichž provedení je nutná hospitalizace.

Na našem pracovišti tedy provádíme většinu zákroků jen v lokální anestezii. Ta je pro zákroky na rukách velmi výhodná, protože je možné velmi snadno dosáhnout anestezie umrtvením tří hlavních nervů, které ruku inervují, provedením tzv. zápěstního bloku.

Dále se při operacích používá tzv. turniket, který se podobá manžetě na měření krevního tlaku. Tato manžeta může být pro pacienty někdy nepříjemná, ale její použití výrazně usnadňuje a zpřesňuje vlastní operační zákrok, a tím umožňuje dosáhnout lepšího výsledku. Použití manžety omezujeme jen na nejnutnější dobu k dokončení zákroku.

Další pomůckou, přispívající k našim lepším výsledkům, je často opomíjené použití lupových brýlí. Některé zákroky vyžadují velkou přesnost a zaměření na detail, protože například nervy v ruce mají v některých místech tloušťku menší než 1 mm a jako takové je třeba je dobře vidět, jinak hrozí jejich poškození. Na zákroky používáme lupové brýle se 3,5násobným zvětšením značky Designs for Vision (USA), které jsou světovým standardem pro zákroky prováděné na ruce. Tím je zajištěna vysoká přesnost zákroků

Seznam hlavních zákroků

 • Úrazy ruky všeho druhu (po telefonické dohodě s naším pracovištěm nebo přímo s Ústavem chirurgie ruky a plastické chirurgie ve Vysokém nad Jizerou, jelikož většina nesnese odkladu a často vyžaduje hospitalizační péči)
 • Syndrom karpálního kanálu 
 • Dupuytrenova kontraktura
 • Lupavý prst
 • Ganglion
 • Revmatické onemocnění ruky
 • Nádorové onemocnění ruky
 • Vrozené vývojové vady v oblasti ruky
 • Řešení kožních defektů a následků ztrátových poranění na ruce
 • Rekonstrukční operace po úrazech k obnovení pohybu prstů (uvolnění šlach a kloubů)
 • Estetické výkony v oblasti ruky

Naše další služby

Pracoviště naší společnosti pokrývá svými specialisty chirurgické obory, kterými jsou všeobecná chirurgie, proktologie (nemoci konečníku), chirurgie prsní žlázy, plastická chirurgie a chirurgie ruky.

                                 
 
 

Vážení pacienti,

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány ve zdravotnické dokumentaci v plném souladu s platnými právními předpisy zejména v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a jeho prováděcími předpisy. Jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU  2016/679 o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR). Kromě možnosti přístupu k Vašim osobním údajům námi zpracovávaným, máte právo požadovat jejich opravu či omezení zpracování pokud zjistíte, že jsou tyto údaje nesprávné, nepřesné, změnily se atd. Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako pacient povinnost je poskytnout, stejně jako zdravotnický pracovník má právo je po Vás požadovat. Odpovědnou osobou , na kterou se můžete obracet, je Váš ošetřující lékař.