Máte dotaz nebo se chcete objednat? Volejte 499 859 755 nebo 499 813 978

Lipofilling

Lipofilling - přenos vlastní tukové tkáně

Lipofiling je technika přenosu vlastní tukové tkáně. Při této technice se získává materiál s mnoha vlastnostmi a účinky, jehož množství je prakticky neomezené (v rozsahu v němž se používá) a u každého člověka je většinou přítomen dostatek pro aplikaci do oblasti, kterou chceme ošetřit. Výjimkou je aplikace ke zvětšení prsou nebo hýždí, kde je nutný dostatek tuku v odběrové oblasti.

Ve srovnání s výplněmi kyselinou hyaluronovou nebo zvětšení oblasti pomocí různých implantátů je výhodou značné množství dostupného materiálu (až desítky či stovky ml) a trvanlivost výsledku, kdy trvale zůstává až 50-60% aplikovaného materiálu dle techniky odběru, zpracování, atd. Ve srovnání s použitím syntetického materiálu (hyaluronová kyselina, silikonové implantáty) není riziko reakce na cizí těleso, tvorby granulomů a infekce, atd.

Zákrok je někdy třeba k dosažení co nejlepšího výsledku opakovat, a cena tohoto doplnění je nižší, než první ošetření. Důvodem pro takové doplňování je jednak fakt, že v aplikované oblasti se část tuku vždy nepřihojí a dále to, že zvětšení objemu je možné pouze na dvojnásobek původního objemu (př. z 2 cm na 4 cm) při jednom sezení, aby měl aplikovaný tuk šanci přežít. Proto není možné se snažit aplikovat tuku více (z 2 cm na 8 cm) při jednom sezení, protože takové množství tuku je odsouzeno k záhubě (příčinou je kapacita cévního řečiště aplikovaný tuk vyživit). 

V případě aplikace tuku do obličeje se snažíme aplikaci nepřekorigovat, a radši menší množství v druhé době doplnit, než naopak. Odstraňování tuku z překorigované oblasti je totiž značně problematické.

Zákroky se provádí v lokální anestezii nebo celkové anestezii dle požadavků klienta.

Výhodou přenosu tuku je současně i to, že pacient získá za jednu cenu dva zákroky - přenos tuku a současně liposukci odběrového místa. 

Techniky lipofilingu:

Mikrofatgrafting (MFG) - je technika, kdy je po odběru vlastní tukové tkáně liposukcí tuk zpracován a aplikován speciální kanylou do cílové oblasti, zejména do hlubších lokalit pro doplnění objemu. Objem přenášeného tuku je různě velký dle oblasti, kterou chceme tukem ošetřit. Možná místa použití jsou zvětšení prsou a hýždí tukem (velké objemy) a doplnění tuku do oblasti obličeje (tvář, horní víčka, nosoretní rýhy, spánková krajina).  

SNIF - je technika, kdy je po odběru tuk zpracován pro aplikaci tenkou jehlou přímo do kůže do výraznějších vrásek v oblasti obličeje (např. horního rtu, nosoretných rýh, čela, brady a jinde). Působí jako povrchová výplň a nahrazuje tak syntetické přípravky na bázi kyseliny hyaluronové.

Nanofatgrafting - je technika, kdy je tuk po odběru zpracován tak, že se rozruší velké tukové buňky a v přípravku zůstanou jen malé buňky s regeneračním potenciálem (regenerativní buňky) a růstové faktory, které působí regeneračně na místo aplikace. Přípravek se aplikuje tenkou jehlou velmi povrchně do kůže.

 

Příklady vhodné k ošetření lipofilingem.

 

Nik 1581 Cut 

Hluboké vertikální vrásky oblasti obočí a mezi obočím (glabela). Lze vyplnit povrchním lipofilingem do vrásek (SNIF). 

 

Nik 1576 Cut

Hluboké vrásky horního a dolního rtu a brady vhodné k povrchní výplni tukem (SNIF).