Máte dotaz nebo se chcete objednat? Volejte 499 859 755 nebo 499 813 978

Všeobecná chirurgie

V oboru všeobecné chirurgie nabízíme kompletní spektrum ambulantních výkonů, včetně léčby úrazových stavů a doléčování operovaných úrazů.

Chirurgie je veřejností vnímána spíše negativně a s obavami kvůli povaze chirurgických onemocnění a používaným způsobům léčby. Pacient proto návštěvu chirurga a řešení svého problému často oddaluje.

Naší hlavní prioritou je věnovat dostatečný čas a individuální přístup každému klientovi. Ctíme autonomii a důstojnost každého člověka. V rámci daného chirurgického problému se od počátku maximálně snažíme, aby návštěva chirurgie nebyla pro klienta jen na dlouhou dobu traumatizujícím zážitkem.

  • Chirurgické onemocnění klienta nejprve komplexně zhodnotíme, následně řídíme diagnostický proces a poté v přímém dialogu s klientem rozhodujeme o možnostech konzervativní nebo operační léčby.
  • Doménou ambulantní traumatologie jsou končetinové úrazy a některá poranění osového skeletu (páteř, pánev) a hlavy. Léčba každého úrazu je určována mechanismem jeho vzniku, dále typem a místem úrazu a v neposlední řadě celkovým zdravotním stavem jedince. Při konzervativní léčbě úrazů využíváme širokých možností moderních odlehčených fixačních materiálů a různých podpůrných prostředků.
  • Vybrané chirurgické výkony provádíme v ambulantním režimu, v případě potřeby s užitím celkové anestezie, kterou zajišťuje anesteziolog MUDr. Jan Petřík ze společnosti Anesdent s.r.o. (www.anesdent.cz).

Ce2z9200

Informace pro pacienta před výkonem prováděným v celkové anestezii

  • do zdravotnického zařízení se dostavte lační (tj. jídlo naposledy 6 hodin, tekutiny 3 hodiny před výkonem), 24 hodin před výkonem nekuřte!
  • s sebou si přineste doporučení k výkonu, eventuálně záznam o dalších vyšetřeních před celkovou anestezií, průkaz pojištěnce
  • v den výkonu nepoužívejte mastné kosmetické krémy, oční stíny, rtěnku, snímatelné ozdoby a šperky ponechte doma
  • pokud děti po zákroku odvážíte vlastním dopravním prostředkem, je nutné zajistit si kromě řidiče i přímý doprovod k dítěti
  • nejméně 24 hodin po výkonu provedeném v celkové anestezii platí zákaz činností vyžadujících zvýšenou pozornost (tj. řízení motorových vozidel, obsluha strojů, právní úkony atd.)
  • ze zdravotnického zařízení budete propuštěni pouze s doprovodem
  • standardní anestezie je plně hrazena ze zdravotního pojištění

Naše další služby

Pracoviště naší společnosti pokrývá svými specialisty chirurgické obory, kterými jsou všeobecná chirurgie, proktologie (nemoci konečníku), chirurgie prsní žlázy, plastická chirurgie a chirurgie ruky.

                                 
 
 

Vážení pacienti,

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány ve zdravotnické dokumentaci v plném souladu s platnými právními předpisy zejména v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a jeho prováděcími předpisy. Jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU  2016/679 o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR). Kromě možnosti přístupu k Vašim osobním údajům námi zpracovávaným, máte právo požadovat jejich opravu či omezení zpracování pokud zjistíte, že jsou tyto údaje nesprávné, nepřesné, změnily se atd. Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako pacient povinnost je poskytnout, stejně jako zdravotnický pracovník má právo je po Vás požadovat. Odpovědnou osobou , na kterou se můžete obracet, je Váš ošetřující lékař.