Máte dotaz nebo se chcete objednat? Volejte 499 859 755 nebo 499 813 978

Úprava provozních pokynů pro ordinační dny plastické chirurgie

Platnost od: 9. 2. 2019

Vážení pacienti,

 

Dovolte mi, abych vám zde představil některé podstatné informace o provozu naší ordinace plastické chirurgie a chirurgie ruky, zejména z důvodu nadměrného počtu pacientů, kteří k nám docházejí k řešení svých problémů. 

 

1. POŘADÍ PACIENTŮ URČUJE LÉKAŘ 

 

Z organizačně praktických důvodů prosím respektujte fakt, že pořadí pacientů, jak vstupují do ordinace určuje lékař a sestra. Není to tak, že by vás někdo předbíhal, ale důvodem je, že tím v konečném důsledku urychlíme provoz. Některý pacient vyžaduje více pozornosti od lékaře, jiný zas od sestry a tak se doba v ordinaci různě distribuuje tak, aby byla péče co nejvíce efektivní. 

 

2. PŘEDNOSTNĚ OŠETŘUJEME PACIENTY OBJEDNANÉ 

 

Na některé typy zákroků a vyšetření pacienty objednáváme. Objednaní pacienti mají přednost. Ostatní bohužel musí vyčkat, až na ně dojde řada i s tím, že je například objednaní pacienti bohužel přeskočí. Současně však nelze objednávat pacienty na vše, protože pokud bychom pak měli přesný čas dodržet, výrazně by to snížilo počet pacientů, které stihneme za dostupný čas vyšetřit a tedy jim pomoci.  

 

3.  ČEKÁNÍ NA NĚKTERÉ OPERACE MŮŽE BÝT I V ŘÁDU MĚSÍCŮ 

 

Je možné, že na operaci svého problému můžete čekat mnoho měsíců. Je to dáno tím, že počty pacientů jsou obrovské a nelze uspokojit poptávku v takovém rozsahu. Některé operace provádíme za hospitalizace v Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie ve Vysokém nad Jizerou, kam přijíždí pacienti z celé republiky. Jelikož existuje pojišťovenský systém zdravotní péče, který striktně omezuje rozsah poskytnuté péče, nelze objem práce nějak výrazně navyšovat a tudíž nelze ani reagovat efektivně na každoročně rostoucí poptávku po našich službách.  

 

4. EXISTUJÍ I DALŠÍ PRACOVIŠTĚ

 

Chápeme, že někdy může být pro vás čekání na vyšetření, ošetření nebo operaci zdlouhavé a frustrující. V takovém případě je jediná možnost obrátit se na jiné pracoviště. Jsme také jen lidi a nedokážeme se naklonovat a uspokojit každého tak, jak by si představoval. 

 

Děkujeme za pochopení 

 

Tým ordinace