Máte dotaz nebo se chcete objednat? Volejte 499 859 755 nebo 499 813 978

Provozní pokyny plastické chirurgie a chirurgie ruky

Vážení pacienti,

 

Dovolte mi, abych vám zde představil některé podstatné informace o provozu naší ordinace plastické chirurgie a chirurgie ruky, zejména z důvodu nadměrného počtu pacientů, kteří k nám docházejí k řešení svých problémů. 

 

1. POŘADÍ PACIENTŮ URČUJE LÉKAŘ 

 

Z organizačně praktických důvodů prosím respektujte fakt, že pořadí pacientů, jak vstupují do ordinace určuje lékař a sestra. Není to tak, že by vás někdo předbíhal, ale důvodem je, že tím v konečném důsledku urychlíme provoz. Některý pacient vyžaduje více pozornosti od lékaře, jiný zas od sestry a tak se doba v ordinaci různě distribuuje tak, aby byla péče co nejvíce efektivní. 

 

2. PŘEDNOSTNĚ OŠETŘUJEME PACIENTY OBJEDNANÉ 

 

Na některé typy zákroků a vyšetření pacienty objednáváme. Objednaní pacienti mají přednost. Ostatní bohužel musí vyčkat, až na ně dojde řada i s tím, že je například objednaní pacienti bohužel přeskočí. Současně však nelze objednávat pacienty na vše, protože pokud bychom pak měli přesný čas dodržet, výrazně by to snížilo počet pacientů, které stihneme za dostupný čas vyšetřit a tedy jim pomoci.  

 

3.  ČEKÁNÍ NA NĚKTERÉ OPERACE MŮŽE BÝT I V ŘÁDU MĚSÍCŮ 

 

Je možné, že na operaci svého problému můžete čekat mnoho měsíců. Je to dáno tím, že počty pacientů jsou obrovské a nelze uspokojit poptávku v takovém rozsahu. Některé operace provádíme za hospitalizace v Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie ve Vysokém nad Jizerou, kam přijíždí pacienti z celé republiky. Jelikož existuje pojišťovenský systém zdravotní péče, který striktně omezuje rozsah poskytnuté péče, nelze objem práce nějak výrazně navyšovat a tudíž nelze ani reagovat efektivně na každoročně rostoucí poptávku po našich službách.  

 

4. EXISTUJÍ I DALŠÍ PRACOVIŠTĚ

 

Chápeme, že někdy může být pro vás čekání na vyšetření, ošetření nebo operaci zdlouhavé a frustrující. V takovém případě je jediná možnost obrátit se na jiné pracoviště. Jsme také jen lidi a nedokážeme se naklonovat a uspokojit každého tak, jak by si představoval. 

 

Děkujeme za pochopení 

 

Tým ordinace 

Naše další služby

Pracoviště naší společnosti pokrývá svými specialisty chirurgické obory, kterými jsou všeobecná chirurgie, proktologie (nemoci konečníku), chirurgie prsní žlázy, plastická chirurgie a chirurgie ruky.

                                 
 
 

Vážení pacienti,

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány ve zdravotnické dokumentaci v plném souladu s platnými právními předpisy zejména v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a jeho prováděcími předpisy. Jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU  2016/679 o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR). Kromě možnosti přístupu k Vašim osobním údajům námi zpracovávaným, máte právo požadovat jejich opravu či omezení zpracování pokud zjistíte, že jsou tyto údaje nesprávné, nepřesné, změnily se atd. Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako pacient povinnost je poskytnout, stejně jako zdravotnický pracovník má právo je po Vás požadovat. Odpovědnou osobou , na kterou se můžete obracet, je Váš ošetřující lékař.